Vám přináší největší vzdělávací projekt za dobu svého působení na českém trhu....

Společnost


Investorská liga mistrů

Registrujte se na #6 týden od 11.12. - 15.12. 2017

... INVESTORSKÁ LIGA MISTRŮ

Podmínky promo akce jsou ke stažení zde.

Investorská liga mistrů

Registrujte se na týden od 30.10. - 3.11. 2017

Podmínky promo akce jsou ke stažení zde.

Společnost BOSSA působí na polském trhu s cennými papíry přes 20 let a stála na počátku vzniku online obchodování na burze. Řadí se tak mezi nejdéle působící brokery v Polsku a zároveň je i letitým lídrem na trhu s deriváty. Patří do kapitálové skupiny s Bankou ochrany životního prostředí (BOŚ S.A.), která je kotovaná na varšavské burze a vlastněna mezi jinými významnými polskými státními podniky.


Bossa se za dobu své existence dočkala v Polsku mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější se řadí ocenění z varšavské burzy. Dále již devátým rokem v řadě se umístila na stupních vítězů brokera roku polské edice časopisu Forbes za obsluhu klientů a vzdělávací programy. Nejvíce bodů, a tedy prvenství, získala Bossa v kategorii výborně fungujících a stabilních obchodních platforem.


Od roku 2012 vstupuje BOSSA také na český trh, kde může své klienty oslovit obchodní platformou MetaTrader 4 pro PC i mobilní zařízení, kamennou pobočkou v centru Prahy, technickou podporou a zpravodajstvím v českém jazyce. Významnou přidanou hodnotou je komplexní systém bezplatného vzdělávání, které zajišťuje tým zkušených odborníků i mnohaletých traderů.


KONTAKTUJTE NÁS:


Email: sales@bossa.cz

Tel.: +420 226 895 901

Materiály obsažené na těchto webových stránkách, včetně informací o investičních službách, které Bossa poskytuje, nejsou určeny pro subjekty s bydlištěm a/nebo místem sídla a/nebo daňovou rezidencí v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku nebo Jižní Africe nebo v jiné jurisdikci, kde by to mohlo vykládáno jako porušení příslušných tamějších zákonů, nejsou určené k použití, publikaci nebo jakékoli distribuci, přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, v jakékoli takové jurisdikci, a pro potřeby a účely subjektů s bydlištěm a/nebo místem sídla a/nebo daňovou rezidencí v některé z uvedených jurisdikcí. Žádná z informací obsažených na těchto webových stránkách nepředstavuje, a nemůže být interpretována jako, investiční a/nebo finanční poradenství či jakékoli doporučení koupit, prodat, držet nebo upustit od nákupu nebo prodeje jakéhokoli investičního nástroje uvedeného na těchto webových stránkách nebo uskutečnit jakoukoli jinou investiční/obchodní transakci týkající se takového investičního nástroje.


Upozornění na rizika

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že rozdílové smlouvy (Contracts for Differences) (dále jen „CFDs") jsou investičními nástroji spojenými s výrazným pákovým efektem a jako takové nemusí být vhodné pro každého klienta. Před zahájením obchodování s CFDs byste měli důkladně zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstupovat investiční rizika. Upozorňujeme, že při obchodování s CFDs existuje možnost, že byste mohli utrpět ztrátu u části a/nebo u celého objemu investovaných prostředků představujících úvodní maržový vklad (initial margin) a že byste tedy neměli investovat finanční prostředky, které si nemůžete dovolit takto ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním s CFDs a případně vyhledat radu od nezávislého investičního a/nebo finančního poradce. Podrobný popis rizik spojených s investování CFDs včetně využití automatických obchodních systémů je popsán v dokumentu Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, který naleznete zde zde.


Prohlášení o vzdělávací povaze poskytovaných informací

„Poskytované informace jsou zcela informativního charakteru, nejedná se o finanční ani investiční doporučení. Slouží výhradně pro vzdělávací účely. V žádném případě není jejich účelem sloužit jako podklad pro investiční rozhodnutí investora. Bossa, její zaměstnanci ani obchodní partneři nenesou odpovědnost za jednání nebo nečinnost investora na základě poskytnutých informací, ani za případné škody vzniklé v důsledku investičních rozhodnutí učiněných investorem v rámci jeho výlučného rozhodnutí. Informace obecné povahy, týkající se transakcí s finančními nástroji a deriváty, lze nalézt na internetových stránkách www.bossa.cz.”„Informace prezentované na webinářích a školeních představují soukromé názory osob, které je pronášejí, přičemž Bossa nenese žádnou odpovědnost v případě, že nebude dosaženo zisku, ani za ztrátu vzniklou osobám, jež učinily vlastní investiční rozhodnutí na základě těchto názorů”.„Výsledky dosažené v minulosti na základě použité strategie nejsou zárukou, že jich bude dosaženo v budoucnu, zejména pak nezaručují, že nevznikne ztráta”.
Služby DM BOSSA. používají cookies. Další informace naleznete v Podmínkách použití .